Kaip aplenkti šviesą? III dalis

Pirmuose dviejuose ciklo rašiniuose trumpai pristačiau du atvejus, kai kažkas gali judėti greičiau už šviesą. Pirmas atvejis – tas „kažkas” nėra objektas ir neneša informacijos. Antras atvejis – Visatos plėtimasis ir kitokie erdvės iškreiptumai, kurių sukeliamam judėjimui šviesos greičio apribojimas […]

Continue reading »

Kaip aplenkti šviesą? II dalis

Pirmame ciklo rašinyje papasakojau apie tris dalykus, kurie tikrai juda greičiau už šviesą, tačiau nepažeidžia reliatyvumo teorijos postulatų, mat pastarieji draudžia tik informacijos perdavimą greičiau už šviesą, o minėti reiškiniai – atvaizdai, fazė ir kvantinis susietumas – informacijos neperneša. Šįkart pristatysiu […]

Continue reading »