Smalsiuko metinės

Lygiai prieš metus šią dieną Smalsiukas nusileido Marse. Apie tai tada šiek tiek rašiau, o dabar, švenčiant metines, bent jau labai trumpai pristatysiu tai, kas per metus nuveikta.

Smalsiukas per metus nuvažiavo apie 1 mylią, t.y. 1,6 km. Nedaug? Taip, tikrai nedaug (net ir marsaeigių standartais žiūrint – Opportunity per 10 metų nuvažiavo daugiau nei 30 km), bet tai tik dėl to, kad kiekviename sustojimo taške Smalsiukas turėjo daug ką veikti. Pavyzdžiui, daugiau nei 75 tūkstančius kartų iššauta lazerio spinduliu, garinant uolienas, siekiant paimti jų pavyzdžius. Padaryta daugiau nei 70 tūkstančių nuotraukų. Bendrai paėmus į Žemę atsiųsta daugiau nei 190 gigabitų (t.y. 24 GB) informacijos.

Taip pat per metus padarytas ne vienas atradimas, tarp jų įvykdyta ir pagrindinė Smalsiuko misijos užduotis, kuriai atlikti buvo skirti penkeri metai.

  • Ta užduotis – nustatymas, kad senovėje Marse buvo tinkamos sąlygos gyvybei egzistuoti (buvo tinkamo pH skysto vandens ir kitų reikalingų cheminių elementų bei junginių).
  • Taip pat atrastas senovinės upės dugnas.
  • Nustatyti jonizuojančios spinduliuotės lygiai, gerokai viršijantys NASA leistinas dozes astronautams gauti per visą gyvenimą. Tai reiškia, kad iki žmonėms keliaujant į Marsą, reikės sukurti naują, žymiai geresnę, apsaugos nuo žalingos spinduliuotės sistemą.
  • Nerasta metano. Toks neradimas irgi svarbus, nes anksčiau kiti zondai jo buvo šiek tiek radę, taigi greičiausiai metano lygis yra nevienodas skirtingose Marso vietose skirtingu metu. Ką tai gali pasakyti apie metaną išskiriančius procesus (tarp kurių yra ir biologiniai procesai), kol kas neaišku.
  • Rasti labai įvairūs areologiniai sluoksniai ir paviršiaus struktūros – ir tai tik prie nusileidimo vietos.

Su visais šiais atradimais plačiau galite susipažinti NASA infogramoje.

Taigi, Smalsiukas dirba rimtai ir produktyviai, o jo misija dar net neįpusėjo. Kokių įdomybių mums pažers ateinantys metai, pamatysime. Neabejoju, kad jie bus tiek pat įdomūs, kaip ir pirmųjų metų žinios.

Laiqualasse

2 komentarai

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.