Dingusi Visatos pusė

Visatą sudaro trys pagrindiniai komponentai – tamsioji energija, verčianti erdvę plėstis vis greičiau; tamsioji materija, išlaikanti galaktikas ir jų spiečius neišsilakstančius į šalis; ir „įprasta“, arba barioninė, materija, iš kurios sudarytos žvaigždės, planetos ir mes. „Barionine“ ji vadinama todėl, kad […]

Continue reading »

Planetariumo atnaujinimas

Šiandien pagaliau tikrai patvirtinta, kad Vilniaus planetariumas bus atnaujintas ir perdarytas į Jaunimo mokslo centrą. Panašios kalbos viešai sklandė jau prieš kelias savaites, o truputį uždaresniuose ratuose – bent keletą metų, bet, pasirodo, galutinis politinis sprendimas priimtas tik dabar. Žinoma, […]

Continue reading »
1 2